Vírou k tvorbě, tvorbou k víře (Vladimír Novotný)

  • Katalogové číslo: 0036

Soubor esejistických pojednání a literárněhistorických úvah z pera bohemisty Vladimíra Novotného (1946) představuje monografickou analýzu dosavadního básnického, prozaického, ale i dramatického díla Pavla Rejchrta. Čili umělce, který začal knižně publikovat až v prvních polistopadových letech a jehož tvorba bývá označována za novodobou variantu evangelického literárního existencialismu. Jednotlivé autorovy charakteristiky ukazují, kde a v čem je Rejchrt žijícím klasikem tohoto tvůrčího směřování, kde a jak ho ale výrazně překračuje a stává se svébytným mluvčím soudobé varianty literatury morálního nepokoje. Prostřednictvím dílčích analýz se interpretuje Rejchrtovo dílo zčásti jako veskrze svébytné, mající víc vazeb na duchovní hodnoty než k literátovým vrstevníkům, především však i jako work in progress, tedy jako svého druhu drama tvůrčího úsilí o výrazovou a myšlenkovou integritu, pokaždé však jako výrazná hodnota české literatury na rozhraní 20.  a 21. století.

Vázaná s přebalem, 16×23 cm, 192 stran